PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Hall Of Skate kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten vanHall Of Skate en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, bestelformulier of prijsaanvraag formulier op de website(s) aan
Hall Of Skate verstrekt.

Hall Of Skate kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw leeftijd
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

VERWERKINGSDOELEINDEN
Hall Of Skate verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet
bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hall Of Skate uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht.

DUUR VAN DE BEWARING/VERWERKING
Hall Of Skate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand
komt.

DELEN MET DERDEN
Hall Of Skate verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Hall Of Skate worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer
en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Hall Of Skate gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Hall Of Skate maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de
eventuele Adwords-advertenties van Hall Of Skatebij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Hall Of Skate te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. Hall Of Skate heeft hier geen invloed op. Hall Of Skate heeft Google geen toestemming gegeven om via Hall Of Skate verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

RECHTEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar hallofskate@hotmail.com. Hall Of Skate zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Hall Of Skate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hall Of Skate
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hall Of Skate verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met hallofskate@hotmail.com.

Hall Of Skate is als volgt te bereiken:
Email: hallofskate@hotmail.com